Archívy Questions & Answers - Nidyon.sk

Je možné vykonávať zmeny aj počas práce?

Ak je potrebné vykonať úpravu pred nanesením betónu, nepredstavuje to problém, pretože panely sú ľahko tvarovateľné. Ak je už konštrukcia postavená, vo väčšine prípadov je možné vykonať zmeny rýchlo a bez zásahu do konštrukcie pomocou výstužných prác. 

Read More

Ako sú zabezpečené otvory v stenách?

S otvormi na dvere a okná sa počíta už vo výrobnej fáze. Montáž panelov je jednoduchá a rýchla, keďže sú očíslované a súčasťou ich dodania je aj harmonogram montáže. Konštrukčné detaily zahŕňajú aj preventívne opatrenia, ktoré je potrebné dodržať v prípade, že je potrebná výstuž na vyrovnanie.

Read More

Ako sa správajú budovy postavené systémom Nidyon zo seizmického pohľadu?

Budovy postavené systémom Nidyon vykazujú odolnosť voči otrasom omnoho vyššiu ako sú minimálne požiadavky medzinárodných noriem. Nakoľko celú konštrukciu budovy tvorí škatuľové jadro zložené zo železobetónových stien, je odolnosť voči vodorovným otrasom vysoká. Budovy sú po výskyte seizmickej udalosti okamžite znova obývateľné, pretože sú navrhnuté tak, aby neutrpeli žiadne štrukturálne škody. 

Read More

Ako sa správajú steny z Nidyonu v prípade požiaru?

V prípade stien s dvojitými panelmi sú budovy postavené tak, že tvoria súvislú konštrukciu monolitických priečok, ktoré zabraňujú šíreniu ohňa. Pre tieto steny platí certifikovaná odolnosť REI 120, pre podlahy požiarna odolnosť REI 240. 

Read More

Ako zabezpečuje Nidyon energetickú úsporu budovy?

Stavba energeticky efektívnej budovy je prioritou súčasnosti. Kvalitná izolácia znižuje spotrebu energie, čím je prínosná pre životné prostredie. Pri stavbe s Nidyonom máte istotu, že vaše budovy budú zodpovedať triede A. 

Read More

V čom sa líši Nidyon od ostatných stavebných systémov?

Existuje niekoľko konštrukčných systémov, ktoré sa Nidyonu podobajú. Bližšia analýza však ukazuje, že Nidyon sa od nich líši nasledovne: – Systém Nidyon bol testovaný univerzitnými inštitúciami a vyhovel prísnym predpisom o úspore energie a akustickej odolnosti. Získal certifikáciu na povrchovú kondenzáciu v stenách a podlahách, ktorá býva častou príčinou občianskych sporov. – Konštrukcie Nidyon sú navrhnuté tak, aby vydržali aj prudké zemetrasenia.

Read More

Čo nám zaručuje nedostatok kondenzácie?

Budovy z nášho materiálu nemajú problém s kondenzáciou, čo potvrdil aj výskum univerzity v Bologni. Ani budovy postavené systémom Nidyom staršie ako 25 rokov nepreukázali žiadny výskyt kondenzačnej plesne. 

Read More

Ako šetrí EPS životné prostredie a aké sú náklady na jeho výrobu?

Jeho použitie šetrí oveľa viac energie ako spotrebuje jeho výroba. Každý kilogram oleja použitého na výrobu EPS ušetrí za 50 rokov 150 kg oleja. Jeho netoxické a anorganické vlastnosti sa v priebehu času nemenia, zabezpečujú trvanlivosť a udržateľnosť životného prostredia. O tomto materiáli existuje veľa predsudkov a stále je len málo ľudí, ktorí si uvedomujú výhodu pomeru výrobných nákladov a jeho recklovateľnosti. 

Read More

Škodí EPS životnému prostrediu?

Expandovaný polystyrén je netoxický a je 100 % recyklovateľný. Je možné ho zomlieť a pomiešať s panenským expandovaným polystyrénom, čím vzniknú nové obalové a odľahčovacie komponenty pre stavbu. 

Read More
Created by: DesignArc