Budovy z nášho materiálu nemajú problém s kondenzáciou, čo potvrdil aj výskum univerzity v Bologni. Ani budovy postavené systémom Nidyom staršie ako 25 rokov nepreukázali žiadny výskyt kondenzačnej plesne.