Potrebujete pomôcť, poradiť, alebo máte nejaké otázky?

V obsahu nižšie sme sa pokúsili zodpovedať na tie, ktoré dostávame najčastejšie. Ak máte akékoľvek iné, neváhajte kontaktovať nás.

Prečo by som si mal/a vybrať práve Nidyon?

Nidyon sa už 30 rokov venuje vývinu panelov odolných voči zemetraseniu. Zameriava sa na výskum, konzultáciu s odborníkmi a zlepšovanie stavebných materiálov. Dôležitá pre nás nie je iba štruktúra, ale aj izolácia budovy, ktoré sa stretávajú práve v našich paneloch. 

Čo je to EPS a nakoľko je bezpečný?

Expandovaný polystyrén je ropný derivát s nízkou hmotnosťou. Vzniká priemyselným procesom, počas ktorého sa z ropy získavajú malé guľôčky, ku ktorým sa pridáva uhľovodík. Pri kontakte s vodnými parami s teplotou nad 90 ° C sa tento uhľovodík roztiahne až na 20 – 50 násobok svojho objemu. Počas tohto procesu sa vnútri guľôčok vytvorí štruktúra, ktorá zadržiava vzduch a tým poskytuje tepelnú izoláciu. Tieto guľôčky sa pomocou spekania a opätovného vystavenia vodným parám spoja do homogénneho bloku.

EPS si uchováva dobré mechanické vlastnosti aj pri veľmi nízkych teplotách, má nízku elektrickú vodivosť, je bez zápachu a z chemického hľadiska je odolný voči zásadám, kyselinám, soľným roztokom a väčšine organických zlúčenín. Na budovách izolovaných EPS sa netvoria plese. EPS je však zároveň priedušný a prepúšťa vodnú paru, no nie vodu.

Škodí EPS životnému prostrediu?

Expandovaný polystyrén je netoxický a je 100 % recyklovateľný. Je možné ho zomlieť a pomiešať s panenským expandovaným polystyrénom, čím vzniknú nové obalové a odľahčovacie komponenty pre stavbu. 

Ako šetrí EPS životné prostredie a aké sú náklady na jeho výrobu?

Jeho použitie šetrí oveľa viac energie ako spotrebuje jeho výroba. Každý kilogram oleja použitého na výrobu EPS ušetrí za 50 rokov 150 kg oleja. Jeho netoxické a anorganické vlastnosti sa v priebehu času nemenia, zabezpečujú trvanlivosť a udržateľnosť životného prostredia. O tomto materiáli existuje veľa predsudkov a stále je len málo ľudí, ktorí si uvedomujú výhodu pomeru výrobných nákladov a jeho recklovateľnosti. 

Čo nám zaručuje nedostatok kondenzácie?

Budovy z nášho materiálu nemajú problém s kondenzáciou, čo potvrdil aj výskum univerzity v Bologni. Ani budovy postavené systémom Nidyom staršie ako 25 rokov nepreukázali žiadny výskyt kondenzačnej plesne. 

V čom sa líši Nidyon od ostatných stavebných systémov?

Existuje niekoľko konštrukčných systémov, ktoré sa Nidyonu podobajú. Bližšia analýza však ukazuje, že Nidyon sa od nich líši nasledovne:

– Systém Nidyon bol testovaný univerzitnými inštitúciami a vyhovel prísnym predpisom o úspore energie a akustickej odolnosti. Získal certifikáciu na povrchovú kondenzáciu v stenách a podlahách, ktorá býva častou príčinou občianskych sporov.

– Konštrukcie Nidyon sú navrhnuté tak, aby vydržali aj prudké zemetrasenia.

– Nidyon poskytuje projektantom a spoločnostiam pomoc vo všetkých fázach projektovania a výstavby.

– Na rozdiel od všetkých konštrukčných systémov odlievaných na stavenisku sa v prípade Nidyonu môžete spoľahnúť na presné umiestnenie tyčí v stenách, pretože tie sa vyrábajú v továrni pomocou elektricky zváraných spojov.

– Rýchlosť: v L’Aquile sme postavili 7 budov s celkovo 168 apartmánmi v rámci C.A.S.E. (2008) po zemetrasení v Abruzze. Stavba nosných konštrukcií týchto budov (s tromi podlažiami) bola dokončená iba za 18 dní. Dodávka bytov „na kľúč“ sa uskutočnila iba 72 dní po začatí prác. Aktualizácia 2019: Pozorovalo sa, že hoci oblasť bola nedávno zasiahnutá seizmickými otrasmi, štruktúry postavené pomocou systému Nidyon preukázali svoju odolnosť.

Ako zabezpečuje Nidyon energetickú úsporu budovy?

Stavba energeticky efektívnej budovy je prioritou súčasnosti. Kvalitná izolácia znižuje spotrebu energie, čím je prínosná pre životné prostredie. Pri stavbe s Nidyonom máte istotu, že vaše budovy budú zodpovedať triede A. 

Ako sa správajú steny z Nidyonu v prípade požiaru?

V prípade stien s dvojitými panelmi sú budovy postavené tak, že tvoria súvislú konštrukciu monolitických priečok, ktoré zabraňujú šíreniu ohňa. Pre tieto steny platí certifikovaná odolnosť REI 120, pre podlahy požiarna odolnosť REI 240. 

Ako sa správajú budovy postavené systémom Nidyon zo seizmického pohľadu?

Budovy postavené systémom Nidyon vykazujú odolnosť voči otrasom omnoho vyššiu ako sú minimálne požiadavky medzinárodných noriem. Nakoľko celú konštrukciu budovy tvorí škatuľové jadro zložené zo železobetónových stien, je odolnosť voči vodorovným otrasom vysoká. Budovy sú po výskyte seizmickej udalosti okamžite znova obývateľné, pretože sú navrhnuté tak, aby neutrpeli žiadne štrukturálne škody. 

Ako sú zabezpečené otvory v stenách?

S otvormi na dvere a okná sa počíta už vo výrobnej fáze. Montáž panelov je jednoduchá a rýchla, keďže sú očíslované a súčasťou ich dodania je aj harmonogram montáže. Konštrukčné detaily zahŕňajú aj preventívne opatrenia, ktoré je potrebné dodržať v prípade, že je potrebná výstuž na vyrovnanie.

Môže oceľ v paneloch korodovať?

Nie, siete sú vyrobené z pozinkovaných oceľových drôtov, takže sú pred koróziou dostatočne chránené.

Je možné vykonávať zmeny aj počas práce?

Ak je potrebné vykonať úpravu pred nanesením betónu, nepredstavuje to problém, pretože panely sú ľahko tvarovateľné. Ak je už konštrukcia postavená, vo väčšine prípadov je možné vykonať zmeny rýchlo a bez zásahu do konštrukcie pomocou výstužných prác. 

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla alebo kontaktného formulára

0948 111 206 alebo KONTAKTOVAŤ

Created by: DesignArc