Náš systém sa vyznačuje tuhosťou nosných stien s výstužou, ktorá je rovnomerne rozptýlená po celom plášti. Počas zemetrasenia sa budovy správajú monoliticky, podobne ako škatuľa. Preto deformácie, ktoré sa môžu vyskytnúť, neohrozujú použiteľnosť priestorov.

Mierny otras neublíži

Testy vykonané v Univerzite v Bologni preukázali, že budovy postavené systémom Nidyon sú po miernom zemetrasení opäť okamžite obsaditeľné. Ak aj štruktúra budovy utrpí značné poškodenie, náklady na jej opravu sú nižšie ako v prípade bežných budov poškodených zemetrasením. V prípade silných zemetrasení, ak je aj budova narušená, nezrúti sa. Bezpečnosť jej obyvateľov je tak zabezpečená. Je však potrebné myslieť na to, že pri zemetrasení je potrebné ju evakuovať.
Celková analýza stavebných materiálov a ich dopadu na životné prostredie ukázala, že Nidyon je najudržateľnejší. Naša firma si však za úlohu nekladie iba stavbu kvalitných budov, ale aj šírenie osvety. Technici, stavebné firmy, verejné orgány aj súkromné firmy si musia uvedomiť, že udržateľnosť je prezieravou a ekonomickou voľbou.

EPS a jeho ekologická kompatibilita

Panely Nidyon sú štandardne vyrobené z kombinácie pozinkovaného plechu a expandovaného polystyrénu (EPS). Tieto materiály sú v stavebníctve známe už dávno, Nidyon však pripomína, že všetky suroviny použité vo vnútornom výrobnom cykle majú certifikát ekologickej udržateľnosti a dlhej životnosti. Všetky zvyšky EPS sa priamo recyklujú v samotnom výrobnom závode. EPS je klasifikovaný ako plne ekologický materiál s nízkym dopadom na životné prostredie. Počas priemyselného procesu je samotná surovina expandovaná a spracovaná na listy, ktoré sú z 98 % zložené zo vzduchu v bublinách. Tie zabezpečujú tepelnú aj zvukovú izoláciu. Výskumy preukázali úplnú absenciu škodlivých emisií a prevenciu pred vznikom mikroorganizmov.

EPS znižuje emisie CO2

Vďaka vysokým izolačným vlastnostiam EPS v spojení s nízkou spotrebou energie sa znižujú aj emisie CO2. Efektívne použitie izolačných materiálov EPS by mohlo znížiť emisie až o 50 %, pričom toto zníženie by ostávalo konštantné, keďže kvalita EPS sa počas rokov neznižuje. EPS neobsahuje zlúčeniny škodlivé pre ozónovú vrstvu ako anpríklad CFC alebo HCFC. Jeho výroba nie je nebezpečná pre ľudí, keďže materiál sa transformuje iba pomocou vodnej pary. V porovnaní s korkovou a kamennou vlnou vykazuje nižšie množstvo emisií, čo z neho v súčasnosti robí najekologickejší materiál.

EPS je bezpečný a vždy sa používal pri balení potravín

Najznámejšie použitie EPS je pri balení potravín, keďže je bez zápachu, udržuje svoj tvar a predovšetkým teplo. Z chemického hľadiska je odolný voči zásadám, zriedeným kyselinám, soľným roztokom a väčšine organických zlúčenín.
Panely Nidyon sú vyrobené z ocele, ktorá je doplnená betónom, a z EPS. To zaručuje tesnosť konštrukcie a v prípade nežiaducich udalostí chráni osoby, ktoré sa nachádzajú vnútri budovy.

Certifikácia požiarnej odolnosti

Odpor R - schopnosť udržiavať mechanickú odolnosť pri pôsobení ohňa; tesnosť E - schopnosť neprepúšťať alebo vytvárať plamene, pary alebo horúce plyny na neexponovanej strane; tepelná izolácia I - schopnosť znižovať prestup tepla.
Akustické vlastnosti stien a podláh Nidyon je možné prispôsobiť podľa konkrétnych potrieb projektu. Podľa meraní v laboratóriu a priamo na mieste dokážu panely Nidyon dosiahnuť vyššiu úroveň izolácie ako tú, ktorá je v súčasnosti stanovená predpismi.
Doprava a manipulácia s panelmi Nidyon sa od ostatných stavebných systémov líši nasledovne: • inštalácia je rýchla a jednoduchá a vyžaduje menej času ako tradičné systémy; • ľahkosť prvkov výrazne uľahčuje prácu stavbárov pri manipulácii s panelmi Nidyon. Ich hmotnosť je mierna a použitie žeriavov alebo iných zdvíhacích prostriedkov často nie je potrebné, čo tiež významne znižuje riziko nehôd na mieste; • ľahká inštalácia nevyžaduje špecializovaných pracovníkov.

Zjednodušená montáž panelov

Po definovaní projektu sa panely Nidyon vyrábajú na mieru, pričom každá dodávka obsahuje montážny výkres. Inštalácia prebieha dynamicky a rýchlo: keďže sa konštrukčné detaily opakujú sériovo, vylučujú riziko chýb zo strany stavbárov. Zároveň každá dodávka obsahuje kompletný harmonogram montáže. Výhodou je aj to, že s Nidyonom môžete stavať v ktoromkoľvek ročnom období. Panely prichádzajú na stavbu už hotové, stačí postupovať podľa inštrukcií a po postavení je budova ihneď obývateľná.
Nidyon spĺňal požiadavky na kategóriu A skôr, než boli vynájdené klasifikácie. Ako prví sme predstavili izoláciu vo vnútri konštrukcie a vyvinuli sme modulárne panely, ktoré zabezpečujú tepelnú izoláciu.

Výstavba budov triedy A, pasívnych budov a budov s takmer nulovou spotrebou energie

Budova s takmer nulovou spotrebou energie, nazývaná aj “pasívna” alebo “udržateľná”, je budova s vysokou energetickou hospodárnosťou, kvalitnou izoláciou, výkonnými svietidlami a kvalitnými systémami. Pojem “nulová energia” pochádza z Európskej smernice a od roku 2021 bude povolené stavať iba budovy s týmito vlastnosťami. Energia potrebná na prevádzku je veľmi nízka a energia, ktorá v budove ostáva, je pokrytá obnoviteľnými zdrojmi.

V zime teplo, v lete chladno

Podľa ukazovateľa ročného ekvivalentu poistného (APE) bol okrem energetickej triedy zahrnutý aj ukazovateľ zimnej a letnej energetickej hospodárnosti. Nové certifikáty, ktorých je Nidyon držiteľom, obsahujú informácie nielen o spotrebe energie na vykurovanie, ale aj na chladenie. V novom APE sú uvedené najmä definície disperzného povrchu, objemu, pomeru strán, tepelnej priepustnosti, odrazivosti a zariadení s hybridným systémom, ktoré by mali budovy s takmer nulovou spotrebou energie spĺňať.
Vďaka modularite sú panely Nidyon vhodné na stavbu budov všetkých typov a veľkostí s vysokou tepelnou, akustickou a seizmickou odolnosťou. Naše tridsaťročné obchodné skúsenosti nám umožnili vyvinúť optimalizované konštrukčné riešenia, ktoré plne vyhovujú požiadavkám našich zákazníkov. Na každú budovu máme pripravené technické riešenie a dokonalú kombináciu panelov a konštrukčných detailov.

Možné zmeny

Systém Nidyon umožňuje určitú flexibilitu aj počas výstavby. Pod dohľadom našich kvalifikovaných technikov je preto možné vykonávať zmeny priamo na mieste stavby.

Na veľkosti záleží

Systém Nidyon umožňuje aj získanie väčšej plochy vďaka kombinácii panelov a konštrukčných detailov, ktoré dokážu vyhovieť akémukoľvek architektonickému nápadu.

Máte Otázky ?

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla alebo kontaktného formulára

0948 111 206 alebo KONTAKTOVAŤ

Created by: DesignArc