S otvormi na dvere a okná sa počíta už vo výrobnej fáze. Montáž panelov je jednoduchá a rýchla, keďže sú očíslované a súčasťou ich dodania je aj harmonogram montáže. Konštrukčné detaily zahŕňajú aj preventívne opatrenia, ktoré je potrebné dodržať v prípade, že je potrebná výstuž na vyrovnanie.