Budovy postavené systémom Nidyon vykazujú odolnosť voči otrasom omnoho vyššiu ako sú minimálne požiadavky medzinárodných noriem. Nakoľko celú konštrukciu budovy tvorí škatuľové jadro zložené zo železobetónových stien, je odolnosť voči vodorovným otrasom vysoká. Budovy sú po výskyte seizmickej udalosti okamžite znova obývateľné, pretože sú navrhnuté tak, aby neutrpeli žiadne štrukturálne škody.