Ak je potrebné vykonať úpravu pred nanesením betónu, nepredstavuje to problém, pretože panely sú ľahko tvarovateľné. Ak je už konštrukcia postavená, vo väčšine prípadov je možné vykonať zmeny rýchlo a bez zásahu do konštrukcie pomocou výstužných prác.