Jeho použitie šetrí oveľa viac energie ako spotrebuje jeho výroba. Každý kilogram oleja použitého na výrobu EPS ušetrí za 50 rokov 150 kg oleja. Jeho netoxické a anorganické vlastnosti sa v priebehu času nemenia, zabezpečujú trvanlivosť a udržateľnosť životného prostredia. O tomto materiáli existuje veľa predsudkov a stále je len málo ľudí, ktorí si uvedomujú výhodu pomeru výrobných nákladov a jeho recklovateľnosti.