Nie, siete sú vyrobené z pozinkovaných oceľových drôtov, takže sú pred koróziou dostatočne chránené.