V prípade stien s dvojitými panelmi sú budovy postavené tak, že tvoria súvislú konštrukciu monolitických priečok, ktoré zabraňujú šíreniu ohňa. Pre tieto steny platí certifikovaná odolnosť REI 120, pre podlahy požiarna odolnosť REI 240.