Archívy Výhody rozšírené - Nidyon.sk

Ekonomické a flexibilné

Vďaka modularite sú panely Nidyon vhodné na stavbu budov všetkých typov a veľkostí s vysokou tepelnou, akustickou a seizmickou odolnosťou. Naše tridsaťročné obchodné skúsenosti nám umožnili vyvinúť optimalizované konštrukčné riešenia, ktoré plne vyhovujú požiadavkám našich zákazníkov. Na každú budovu máme pripravené technické riešenie a dokonalú kombináciu panelov a konštrukčných detailov. Možné zmeny Systém Nidyon umožňuje

Read More

Tepelná a akustická izolácia

Nidyon spĺňal požiadavky na kategóriu A skôr, než boli vynájdené klasifikácie. Ako prví sme predstavili izoláciu vo vnútri konštrukcie a vyvinuli sme modulárne panely, ktoré zabezpečujú tepelnú izoláciu. Výstavba budov triedy A, pasívnych budov a budov s takmer nulovou spotrebou energie Budova s takmer nulovou spotrebou energie, nazývaná aj “pasívna” alebo “udržateľná”, je budova s

Read More

Bezpečné, rýchle a ľahké

Doprava a manipulácia s panelmi Nidyon sa od ostatných stavebných systémov líši nasledovne: • inštalácia je rýchla a jednoduchá a vyžaduje menej času ako tradičné systémy; • ľahkosť prvkov výrazne uľahčuje prácu stavbárov pri manipulácii s panelmi Nidyon. Ich hmotnosť je mierna a použitie žeriavov alebo iných zdvíhacích prostriedkov často nie je potrebné, čo tiež

Read More

Akustická odolnosť

Akustické vlastnosti stien a podláh Nidyon je možné prispôsobiť podľa konkrétnych potrieb projektu. Podľa meraní v laboratóriu a priamo na mieste dokážu panely Nidyon dosiahnuť vyššiu úroveň izolácie ako tú, ktorá je v súčasnosti stanovená predpismi.

Read More

Požiarna odolnosť 

Panely Nidyon sú vyrobené z ocele, ktorá je doplnená betónom, a z EPS. To zaručuje tesnosť konštrukcie a v prípade nežiaducich udalostí chráni osoby, ktoré sa nachádzajú vnútri budovy. Certifikácia požiarnej odolnosti Odpor R – schopnosť udržiavať mechanickú odolnosť pri pôsobení ohňa; tesnosť E – schopnosť neprepúšťať alebo vytvárať plamene, pary alebo horúce plyny na neexponovanej strane; tepelná izolácia I – schopnosť znižovať prestup

Read More

Ekologickosť

Celková analýza stavebných materiálov a ich dopadu na životné prostredie ukázala, že Nidyon je najudržateľnejší. Naša firma si však za úlohu nekladie iba stavbu kvalitných budov, ale aj šírenie osvety. Technici, stavebné firmy, verejné orgány aj súkromné firmy si musia uvedomiť, že udržateľnosť je prezieravou a ekonomickou voľbou. EPS a jeho ekologická kompatibilita Panely Nidyon

Read More

Jednoducho vynikajúci výkon

Náš systém sa vyznačuje tuhosťou nosných stien s výstužou, ktorá je rovnomerne rozptýlená po celom plášti. Počas zemetrasenia sa budovy správajú monoliticky, podobne ako škatuľa. Preto deformácie, ktoré sa môžu vyskytnúť, neohrozujú použiteľnosť priestorov. Mierny otras neublíži Testy vykonané v Univerzite v Bologni preukázali, že budovy postavené systémom Nidyon sú po miernom zemetrasení opäť okamžite

Read More
Created by: DesignArc