Akustické vlastnosti stien a podláh Nidyon je možné prispôsobiť podľa konkrétnych potrieb projektu. Podľa meraní v laboratóriu a priamo na mieste dokážu panely Nidyon dosiahnuť vyššiu úroveň izolácie ako tú, ktorá je v súčasnosti stanovená predpismi.