Nidyon spĺňal požiadavky na kategóriu A skôr, než boli vynájdené klasifikácie. Ako prví sme predstavili izoláciu vo vnútri konštrukcie a vyvinuli sme modulárne panely, ktoré zabezpečujú tepelnú izoláciu.

Výstavba budov triedy A, pasívnych budov a budov s takmer nulovou spotrebou energie

Budova s takmer nulovou spotrebou energie, nazývaná aj “pasívna” alebo “udržateľná”, je budova s vysokou energetickou hospodárnosťou, kvalitnou izoláciou, výkonnými svietidlami a kvalitnými systémami. Pojem “nulová energia” pochádza z Európskej smernice a od roku 2021 bude povolené stavať iba budovy s týmito vlastnosťami. Energia potrebná na prevádzku je veľmi nízka a energia, ktorá v budove ostáva, je pokrytá obnoviteľnými zdrojmi.

V zime teplo, v lete chladno

Podľa ukazovateľa ročného ekvivalentu poistného (APE) bol okrem energetickej triedy zahrnutý aj ukazovateľ zimnej a letnej energetickej hospodárnosti. Nové certifikáty, ktorých je Nidyon držiteľom, obsahujú informácie nielen o spotrebe energie na vykurovanie, ale aj na chladenie.

V novom APE sú uvedené najmä definície disperzného povrchu, objemu, pomeru strán, tepelnej priepustnosti, odrazivosti a zariadení s hybridným systémom, ktoré by mali budovy s takmer nulovou spotrebou energie spĺňať.