Náš systém sa vyznačuje tuhosťou nosných stien s výstužou, ktorá je rovnomerne rozptýlená po celom plášti. Počas zemetrasenia sa budovy správajú monoliticky, podobne ako škatuľa. Preto deformácie, ktoré sa môžu vyskytnúť, neohrozujú použiteľnosť priestorov.

Mierny otras neublíži

Testy vykonané v Univerzite v Bologni preukázali, že budovy postavené systémom Nidyon sú po miernom zemetrasení opäť okamžite obsaditeľné. Ak aj štruktúra budovy utrpí značné poškodenie, náklady na jej opravu sú nižšie ako v prípade bežných budov poškodených zemetrasením. V prípade silných zemetrasení, ak je aj budova narušená, nezrúti sa. Bezpečnosť jej obyvateľov je tak zabezpečená. Je však potrebné myslieť na to, že pri zemetrasení je potrebné ju evakuovať.