Celková analýza stavebných materiálov a ich dopadu na životné prostredie ukázala, že Nidyon je najudržateľnejší. Naša firma si však za úlohu nekladie iba stavbu kvalitných budov, ale aj šírenie osvety. Technici, stavebné firmy, verejné orgány aj súkromné firmy si musia uvedomiť, že udržateľnosť je prezieravou a ekonomickou voľbou.

EPS a jeho ekologická kompatibilita

Panely Nidyon sú štandardne vyrobené z kombinácie pozinkovaného plechu a expandovaného polystyrénu (EPS). Tieto materiály sú v stavebníctve známe už dávno, Nidyon však pripomína, že všetky suroviny použité vo vnútornom výrobnom cykle majú certifikát ekologickej udržateľnosti a dlhej životnosti. Všetky zvyšky EPS sa priamo recyklujú v samotnom výrobnom závode.

EPS je klasifikovaný ako plne ekologický materiál s nízkym dopadom na životné prostredie. Počas priemyselného procesu je samotná surovina expandovaná a spracovaná na listy, ktoré sú z 98 % zložené zo vzduchu v bublinách. Tie zabezpečujú tepelnú aj zvukovú izoláciu. Výskumy preukázali úplnú absenciu škodlivých emisií a prevenciu pred vznikom mikroorganizmov.

EPS znižuje emisie CO2

Vďaka vysokým izolačným vlastnostiam EPS v spojení s nízkou spotrebou energie sa znižujú aj emisie CO2. Efektívne použitie izolačných materiálov EPS by mohlo znížiť emisie až o 50 %, pričom toto zníženie by ostávalo konštantné, keďže kvalita EPS sa počas rokov neznižuje. EPS neobsahuje zlúčeniny škodlivé pre ozónovú vrstvu ako anpríklad CFC alebo HCFC. Jeho výroba nie je nebezpečná pre ľudí, keďže materiál sa transformuje iba pomocou vodnej pary. V porovnaní s korkovou a kamennou vlnou vykazuje nižšie množstvo emisií, čo z neho v súčasnosti robí najekologickejší materiál.

EPS je bezpečný a vždy sa používal pri balení potravín

Najznámejšie použitie EPS je pri balení potravín, keďže je bez zápachu, udržuje svoj tvar a predovšetkým teplo. Z chemického hľadiska je odolný voči zásadám, zriedeným kyselinám, soľným roztokom a väčšine organických zlúčenín.