Archívy Výhody homepage - Nidyon.sk

06 okt

Ekologickosť

Výrobný cyklus sa ukázal ako najekologickejší zo všetkých na trhu vďaka používaniu ocele a expandovateľného polystyrénu, ktoré sú recyklovateľné.

Read More
04 okt

Tepelná a akustická izolácia

Vďaka flexibilite výroby dokážeme v Nidyone vyrobiť panely, ktorých hrúbka a hustota zodpovedajú triede A4 a vyššej (pasívny dom). Nepretržitá prítomnosť EPS na všetkých povrchoch, ktoré tvoria plášť budovy, zabraňuje vzniku tepelných mostov. Systém Nidyon zároveň zaisťuje aj akustickú izoláciu medzi susednými a prekrývajúcimi sa bytovými jednotkami.

Read More
03 okt

Statická pevnosť a odolnosť

Naše produkty a služby sa vyznačujú seizmickou odolnosťou, ktorá v prípade zemetrasenia zabezpečuje ochranu ľudí ako aj stabilitu budovy. Nidyon poskytuje budovám kompletnú seizmickú odolnosť. Neustále zdokonaľovanie a testovanie preukázali, že kvalita stavebných materiálov Nidyon je ďaleko nad rámcom stavebných noriem a zvláda aj tie najväčšie skúšky, ktoré pre nás príroda pripravuje.  

Read More
02 okt

Ekonomická výhodnosť

Správy ukazujú, že stavebné náklady na budovu postavenú pomocou systému Nidyon sú o 15 – 30 % nižšie v porovnaní s tradičnými stavbami s podobným výkonom. To je zapríčinené najmä efektívnym plánovaním výstavby. Panely dorazia na miesto už pripravené na montáž, čo značne znižuje dobu dodania budov na kľúč.

Read More
01 okt

Bezpečnosť, rýchlosť a ľahkosť

Stavebné prvky Nidyon sú ľahké na inštaláciu aj s pomocou nekvalifikovanej pracovnej sily. Nevyžadujú si použitie žeriavu, čo značne zvyšuje bezpečnosť na pracovisku.

Read More
05 sep

Požiarna odolnosť

Systém Nidyon zaručuje aj odolnosť budovy voči požiaru, keďže používa samozhášavý expandovaný polystyrén. Zároveň sú oceľové kotvy chránené a odizolované od betónu, čo blokuje agresiu plameňa. Laboratórne testy dokázali, že v prípade požiaru odolávajú komponenty Nidyonu teplu a dymu 2 až 4 hodiny.

Read More
Created by: DesignArc