Vďaka flexibilite výroby dokážeme v Nidyone vyrobiť panely, ktorých hrúbka a hustota zodpovedajú triede A4 a vyššej (pasívny dom). Nepretržitá prítomnosť EPS na všetkých povrchoch, ktoré tvoria plášť budovy, zabraňuje vzniku tepelných mostov. Systém Nidyon zároveň zaisťuje aj akustickú izoláciu medzi susednými a prekrývajúcimi sa bytovými jednotkami.