Výrobný cyklus sa ukázal ako najekologickejší zo všetkých na trhu vďaka používaniu ocele a expandovateľného polystyrénu, ktoré sú recyklovateľné.