Naše produkty a služby sa vyznačujú seizmickou odolnosťou, ktorá v prípade zemetrasenia zabezpečuje ochranu ľudí ako aj stabilitu budovy. Nidyon poskytuje budovám kompletnú seizmickú odolnosť. Neustále zdokonaľovanie a testovanie preukázali, že kvalita stavebných materiálov Nidyon je ďaleko nad rámcom stavebných noriem a zvláda aj tie najväčšie skúšky, ktoré pre nás príroda pripravuje.