Stavebné prvky Nidyon sú ľahké na inštaláciu aj s pomocou nekvalifikovanej pracovnej sily. Nevyžadujú si použitie žeriavu, čo značne zvyšuje bezpečnosť na pracovisku.