Archívy Jednotlivé panely - Nidyon.sk

28 jan

NIPAP

Panel „NIPAP“ je určený na stavbu izolovaných nosných stien zo železobetónu. Umožňuje výstavbu budov charakterizovaných pevnou a monolitickou štruktúrou, vhodných najmä do oblastí s vysokým seizmickým rizikom. Cieľom použitia nosného panelu je vytvoriť budovy s maximálnou architektonickou kvalitou a skrátenou dobou výstavby až do výšky 3 nadzemných podlaží. Vysoké akustické a tepelné vlastnosti umožňujú dosiahnutie najvyššej úrovne energetickej klasifikácie. Panel

Read More
28 jan

NITRA

Panel „NITRA“ je určený na stavbu sendvičových izolačných výplňových stien, pre budovy so železobetónovým alebo oceľovým rámom. Jeho použitie má za cieľ vytvoriť výplňové steny už zateplené a vhodne spojené s nosnými konštrukciami tak, ako to vyžadujú Technické normy pre budovy v seizmických oblastiach, pričom umožňuje veľkú jednoduchosť inštalácie a skrátenie času výstavby. Výborné akustické a

Read More
28 jan

NITRI

Panel „NITRI“ je modulárny panel určený na stavbu nenosných priečok. Skladá sa z plátu EPS-RF 80 kPa a dvoch elektricky zváraných sietí s tenkým priemerom drôtu umiestnených na oboch stranách. Panel sa dokončuje na stavbe jednoduchým napojením na okolité konštrukcie, prípravou podomietkových rozvodov IS a nanášaním omietky. Ľahkosť, rýchlosť a jednoduchosť montáže značne znižujú náklady

Read More
28 jan

NICAR

Späť Nicar Panely vystuženého zateplenia Panel NICAR je modulárny panel používaný na zabezpečenie tepelnej izolácie vonkajších (obvodových) stien nových a existujúcich budov. Špecifikácia produktu: doska EPS-RF (samozhášavý expandovaný polystyrén) s „gréckym“ profilom a rozostupom vlny 20mm, variabilná hrúbka dve vonkajšie pozinkované elektricky zvárané pletivá s priemerom drôtu 2,5mm a rozostupom 50x50mm, bočná presahová klapka 8

Read More
Created by: DesignArc