Archívy Jednotlivé panely - Nidyon.sk

28 jan

Nipap

Panel „NIPAP“ je určený na stavbu izolovaných nosných stien zo železobetónu. Umožňuje výstavbu budov charakterizovaných pevnou a monolitickou štruktúrou, vhodných najmä do oblastí s vysokým seizmickým rizikom. Cieľom použitia nosného panelu je vytvoriť budovy s maximálnou architektonickou kvalitou a skrátenou dobou výstavby až do výšky 3 nadzemných podlaží. Vysoké akustické a tepelné vlastnosti umožňujú dosiahnutie najvyššej úrovne energetickej klasifikácie. Panel

Read More
28 jan

Nitra

Panel „NITRA“ je určený na stavbu sendvičovo izolovaných výplňových stien pre budovy so železobetónovým alebo oceľovým rámom. Jeho funkcia spočíva vo vytvorení vopred izolovaných výplňových stien, ktoré sú vhodne spojené s nosnými konštrukciami. Skladá sa z vrstvy EPS-RF 80 kPa. Na dvoch vonkajších stranách sú umiestnené dve oká s tenkým priemerom.

Read More
28 jan

Nitri

Panel „NITRI“ je modulárny panel určený na stavbu nenosných priečok. Skladá sa z plátu EPS-RF 80 kPa a dvoch elektricky zváraných ôk s tenkým priemerom umiestnených na oboch stranách. Panel sa dokončuje na stavbe jednoduchým napojením na okolité konštrukcie, prípravou systémov a nanášaním omietky. Ľahkosť, ovládateľnosť, rýchlosť a jednoduchosť montáže značne znižujú náklady a skracujú čas výstavby.

Read More
28 jan

Nicar

Panel „NICAR“ je modulárny panel, ktorý sa používa na zabezpečenie tepelnej izolácie vonkajších stien nových aj už existujúcich budov. Skladá sa z plátu EPS-RF 80 kPa a dvoch elektricky zváraných ôk s tenkým priemerom umiestnených na oboch stranách. Podobne ako pri akomkoľvek inom nátere, aj tento panel sa inštaluje lepidlom a zátkami a nanáša sa naňho omietka. Rýchlosť a

Read More
Created by: DesignArc