Panel „NIPAP“ je určený na stavbu izolovaných nosných stien zo železobetónu. Umožňuje výstavbu budov charakterizovaných pevnou a monolitickou štruktúrou, vhodných najmä do oblastí s vysokým seizmickým rizikom. Cieľom použitia nosného panelu je vytvoriť budovy s maximálnou architektonickou kvalitou a skrátenou dobou výstavby až do výšky 3 nadzemných podlaží. Vysoké akustické a tepelné vlastnosti umožňujú dosiahnutie najvyššej úrovne energetickej klasifikácie.
Panel “NIPAP” sa skladá sa z dosky z EPS-RF 80 kPa. Na jej vonkajších stranách sú umiestnené dve oká z konštrukčnej ocele. Odlievanie betónu na mieste umožňuje realizáciu nosných konštrukcií, výplňových stien a tepelnej izolácie budovy. Hrúbku izolácie je možné prispôsobiť podľa potreby, maximálne do 16 cm.