Panel „NITRI“ je modulárny panel určený na stavbu nenosných priečok. Skladá sa z plátu EPS-RF 80 kPa a dvoch elektricky zváraných ôk s tenkým priemerom umiestnených na oboch stranách. Panel sa dokončuje na stavbe jednoduchým napojením na okolité konštrukcie, prípravou systémov a nanášaním omietky. Ľahkosť, ovládateľnosť, rýchlosť a jednoduchosť montáže značne znižujú náklady a skracujú čas výstavby.