Panel „NITRA“ je určený na stavbu sendvičovo izolovaných výplňových stien pre budovy so železobetónovým alebo oceľovým rámom. Jeho funkcia spočíva vo vytvorení vopred izolovaných výplňových stien, ktoré sú vhodne spojené s nosnými konštrukciami.

Skladá sa z vrstvy EPS-RF 80 kPa. Na dvoch vonkajších stranách sú umiestnené dve oká s tenkým priemerom.