Panel „NITRA“ je určený na stavbu sendvičových izolačných výplňových stien, pre budovy so železobetónovým alebo oceľovým rámom. Jeho použitie má za cieľ vytvoriť výplňové steny už zateplené a vhodne spojené s nosnými konštrukciami tak, ako to vyžadujú Technické normy pre budovy v seizmických oblastiach, pričom umožňuje veľkú jednoduchosť inštalácie a skrátenie času výstavby. Výborné akustické a tepelné vlastnosti, ktoré umožňujú dosiahnuť najlepšiu úroveň energetickej klasifikácie.
Pozostáva z jedného plátu EPS-RF 80 kPa (expandovaný spekaný samozhášavý polystyrén), ktorý má dvojitú funkciu „podpory“ pre betón v čase jeho striekania a ako izolačný náter. Na dvoch vonkajších stranách sú usporiadané dve tenkopriemerové elektricky zvárané siete. Panel sa skompletizuje na mieste jednoduchým napojením na okolité konštrukcie, prípravou podomietkových rozvodov IS a nanášaním betónu nástrekom pomocou bežných omietacích strojov. Následne sa vykoná vonkajšie vyhladenie s jednoduchou povrchovou úpravou, ktorá skompletizuje stenu. Nie je potrebné omietať, pretože takto získaná sendvičová stena môže byť priamo natretá.
Hrúbku izolácie je možné prispôsobiť podľa potreby, maximálne do 30 cm.

Created by: DesignArc