Nicar

Panely vystuženého zateplenia

Panel NICAR je modulárny panel používaný na zabezpečenie tepelnej izolácie vonkajších (obvodových) stien nových a existujúcich budov.

Špecifikácia produktu:

  • doska EPS-RF (samozhášavý expandovaný polystyrén) s „gréckym“ profilom a rozostupom vlny 20mm, variabilná hrúbka
  • dve vonkajšie pozinkované elektricky zvárané pletivá s priemerom drôtu 2,5mm a rozostupom 50x50mm, bočná presahová klapka
  • 8 rozperných konektorov pre každý horizontálny rozstup 150mm z rovnakého 3mm pozinkovaného drôtu

Výhody produktu

Nízka tepelná
priepustnosť

Vysoká
odolnosť

Environmentálna
udržateľnosť

Jemné povrchové
úpravy

Veľká energetická
úspora

Funkčná
ochrana stavby

Variabilita
a kompatibilita

Jednoduchá
inštalácia

Inštalácia

1. Zbavte podklad prachu
a nečistôt.
2. Skontrolujte,
či je podklad rovný,
odstráňte nerovnosti.
3. Upevnite panel
pomocou
lepidla a kotiev.
4. Naneste vrstvu
dokončovacej
omietky v hrúbke
asi 2cm.

Ponuka produktov

Názov produktu Hrúbka Tepelná priepustnosť [W/mq°K] MOC bez DPH (za m2) MOC s DPH (za m2)
NICAR 30 30 cm 0,12 51,56 € 61,88 €
NICAR 28 28 cm 0,13 48,44 € 58,13 €
NICAR 26 26 cm 0,14 45,31 € 54,38 €
NICAR 24 24 cm 0,15 42,19 € 50,63 €
NICAR 22 22 cm 0,16 39,06 € 46,88 €
NICAR 20 20 cm 0,17 35,94 € 43,13 €
NICAR 18 18 cm 0,19 34,38 € 41,25 €
NICAR 16 16 cm 0,22 32,81 € 39,38 €
NICAR 14 14 cm 0,25 31,25 € 37,50 €
NICAR 12 12 cm 0,28 29,69 € 35,63 €
NICAR 10 10 cm 0,34 28,13 € 33,75 €
NICAR 8 8 cm 0,42 26,56 € 31,88 €
NICAR 6 6 cm 0,54 25,00 € 30,00 €
NICAR 5 5 cm 0,63 24,23 € 29,07 €
NICAR 4 4 cm 0,77 23,44 € 28,13 €
Created by: DesignArc