Archívy Podlahové/stropné panely - Nidyon.sk

28 jan

NISOL

Panel “NISOL” je určený na stavbu jednosmerných a obojsmerných nosníkov v betóne odlievanom priamo na stavbe. Jeho cieľom je vytvoriť odľahčené izolované podlahy, umožniť jednoduchú inštaláciu a skrátiť dobu výstavby. Skladá sa z plátu EPS-RF 80 kPa (samozhášavého spekaného expandovaného polystyrénu), špeciálne tvarovaného na vytváranie T-lúčov s premenlivou hrúbkou, šírkou a stredovou vzdialenosťou. Táto jeho všestrannosť umožňuje odlievať podlahy/sropy priamo na

Read More
28 jan

NISOL – Solaio DRY

Panel „SOLAIO DRY“ je určený na stavbu jednosmerných trámových podláh/stropov z betónu odlievaných na stavbe. Cieľom jeho použitia je vytvoriť odľahčené izolované podlahy/stropy a súčasne umožniť zjednodušiť inštaláciu a skrátiť dobu výstavby. Skladá sa z jedného plátu EPS-RF 80 kPa (samozhášavého spekaného expandovaného polystyrénu) špeciálne tvarovaného na vytváranie T-lúčov s premenlivou hrúbkou, šírkou a stredovou

Read More
Created by: DesignArc