Panel “NISOL” je určený na stavbu jednosmerných a obojsmerných nosníkov v betóne odlievanom priamo na stavbe. Jeho cieľom je vytvoriť odľahčené izolované podlahy, umožniť jednoduchú inštaláciu a skrátiť dobu výstavby.

Skladá sa z plátu EPS-RF 80 kPa (samozhášavého spekaného expandovaného polystyrénu), špeciálne tvarovaného na vytváranie T-lúčov s premenlivou hrúbkou, šírkou a stredovou vzdialenosťou. Táto jeho všestrannosť umožňuje odlievať podlahy/sropy priamo na mieste. Na spodnej strane plátu je už pripravená elektricky zváraná sieťka s tenkým priemerom, ktorá spĺňa funkciu „držiaka omietky“.

Štrukturálne správanie podláh/stropov Nidyon je podobné tradičným podlahám (dekám) z tehál a betónu odlievaných na mieste. Vďaka extrémnej ľahkosti EPS však podlahy Nidyon vážia v priemere o 20% menej; výsledkom je celkové odľahčenie celej konštrukcie a teda aj ušetrenie výstuže. Vďaka vysokým izolačným vlastnostiam EPS sú zaručené optimálne a prispôsobiteľné tepelné vlastnosti.

V budovách postavených s nosnou konštrukciou Nidyon je usporiadanie podláh/stropov so spojovacími uzlami so zvislými panelmi rovnakej technológie zariadené tak, aby sa dosiahla dokonalá stavebná kontinuita a izolácia, eliminovali sa tepelné mosty, a tým sa optimalizovali termo-akustické vlastnosti.

Created by: DesignArc