Panel “NISOL” je určený na stavbu jednosmerných a obojsmerných nosníkov v betóne odlievanom priamo na stavbe. Jeho cieľom je vytvoriť odľahčené izolované podlahy, umožniť jednoduchú inštaláciu a skrátiť dobu výstavby.

Skladá sa z listu EPS-RF 80 kPa (samozhášavého seizmického expandovaného polystyrénu), špeciálne tvarovaného na vytváranie T-lúčov s premenlivou hrúbkou, šírkou a stredovou vzdialenosťou. Táto jeho všestrannosť umožňuje odlievať dosky priamo na mieste. Na vonkajšej strane listu je už pripravená elektricky zváraná sieťka s tenkým priemerom, ktorá spĺňa funkciu omietkového držiaka.

Konštrukčné fungovanie dosiek Nidyon je podobné tradičným doskám z tehál a betónu odlievaných na mieste. Vďaka extrémnej ľahkosti EPS však podlahy Nidyon vážia v priemere o 20% menej; výsledkom je celkové odľahčenie celej konštrukcie a teda aj ušetrenie výstuže. Vďaka vysokým izolačným vlastnostiam EPS sú zaručené optimálne a prispôsobiteľné tepelné vlastnosti.

V budovách vyrobených s nosnou konštrukciou Nidyon je usporiadanie dosiek so spojovacími uzlami so zvislými panelmi rovnakej technológie zariadené tak, aby sa dosiahla dokonalá stavebná kontinuita a izolácia, eliminovali sa tepelné mosty, a tým sa optimalizoval termoakustický výkon.