Nidyon sa už 30 rokov venuje vývinu panelov odolných voči zemetraseniu. Zameriava sa na výskum, konzultáciu s odborníkmi a zlepšovanie stavebných materiálov. Dôležitá pre nás nie je iba štruktúra, ale aj izolácia budovy, ktoré sa stretávajú práve v našich paneloch.