Expandovaný polystyrén je ropný derivát s nízkou hmotnosťou. Vzniká priemyselným procesom, počas ktorého sa z ropy získavajú malé guľôčky, ku ktorým sa pridáva uhľovodík. Pri kontakte s vodnými parami s teplotou nad 90 ° C sa tento uhľovodík roztiahne až na 20 – 50 násobok svojho objemu. Počas tohto procesu sa vnútri guľôčok vytvorí štruktúra, ktorá zadržiava vzduch a tým poskytuje tepelnú izoláciu. Tieto guľôčky sa pomocou spekania a opätovného vystavenia vodným parám spoja do homogénneho bloku.

EPS si uchováva dobré mechanické vlastnosti aj pri veľmi nízkych teplotách, má nízku elektrickú vodivosť, je bez zápachu a z chemického hľadiska je odolný voči zásadám, kyselinám, soľným roztokom a väčšine organických zlúčenín. Na budovách izolovaných EPS sa netvoria plese. EPS je však zároveň priedušný a prepúšťa vodnú paru, no nie vodu.