Panel “Nidyon DOUBLE DRY” je vopred vystužený a umožňuje stavať bez výškových obmedzení najmä v oblastiach s vysokým seizmickým rizikom. Cieľom použitia dvojitého panelu je postaviť budovy s vysokou architektonickou kvalitou a so skrátenou dobou výstavby. Vďaka vysokej miere tepelnej a akustickej izolácie a absencii tepelných mostov spĺňa požiadavky energetickej triedy A0 a vyššej.

Skladá sa z plátov EPS-RF (samozhášavého expandovaného spekného polystyrénu), ktoré spĺňajú funkciu izolačného plášťa. Vo vnútri sa nachádzajú dve siete z konštrukčnej ocele a na vonkajšej strane dve siete určené na držanie omietky. Medzi pletivo a vnútorný plát z EPS sú vložené pozinkované plechy, ktoré sú vhodné na upevnenie sadrokartónových panelov alebo kovových profilov určených na suché povrchové úpravy. Na mieste musia byť panely dokončené odliatím obyčajného betónu. Fáza odlievania betónu na stavbe umožňuje prostredníctvom jedinej operácie výstavbu nosných konštrukcií, opláštenia a tepelnej izolácie budovy. Hrúbku betónovej steny a izoláciu je možné prispôsobiť podľa potreby.

Created by: DesignArc