Panel “NIPAD TWIN” je ideálny na stavbu železobetónových nosných stien. Umožňuje stavať bez výškových obmedzení a je vhodný najmä na výstavbu budov v oblastiach s vysokým seizmickým rizikom. Cieľom použitia dvojitého panela je postaviť budovy s vysokou architektonickou kvalitou a so skrátenou dobou výstavby. Jedinečné zloženie panelu a spôsob jeho montáže umožňujú vytvárať steny s výnimočnými tepelnými a akustickými vlastnosťami, ktoré zodpovedajú energetickej triede A0 a vyššej.

Skladá sa z dvoch samostatných plátov EPS-RF 150 kPa (samozhášavého spekaného expandovaného polystyrénu) s dvojitou izolačnou vrstvou. Vo vnútri každého panelu je pletivo z konštrukčnej ocele, pričom na vonkajšej vrstve sa nachádza zvarené pletivo. Na mieste musia byť tieto dve dosky zmontované pomocou dodaných spojok. Stena je dokončená odlievaním betónom. Odlievanie betónu priamo na stavbe umožňuje prostredníctvom jedinej operácie výstavbu nosných konštrukcií, opláštenia a tepelnej izolácie budovy. Hrúbku betónovej steny a izoláciu je možné prispôsobiť podľa potreby.

Created by: DesignArc